CENY SKUPIN RC

cena je uvedena za pololetí (1.pololetí: říjen – leden || 2. pololetí únor – květen)

 

ROOTS COMPANY Kids 2.000,- pololetí SS: 9124
ROOTS COMPANY Junioři 2.500,- pololetí SS: 924
ROOTS COMPANY DANCERS 2.800,- pololetí SS: 913
ROOTS COMPANY CREW 3.200,- pololetí SS: 9234
ROOTS COMPANY CREW – TOP 3.200,- za pololetí SS: 92341
STREET DANCE KURZ Dospělí 1.500,- za pololetí SS: 92
STREET DANCE KURZ Děti 999,- za pololetí SS: 94
STREET DANCE KURZ Junioři 1.400,- za pololetí SS: 922

 

PLATBA

 

HOTOVĚ – před a po lekci nejpozději však při třetí lekci

 

BANKOVNÍM PŘEVODEM – nejpozději při třetí lekci

 

Pokud nebude školné zaplaceno do čtvrté lekci, budete za každou lekci platit hotově 100,- před zahájením lekce. Takto zaplacená částka vám bude po uhrazení školného vrácena, nebo odečtena z ceny školného.

 

Na platbách je možno se domluvit individuálně, ale vždy za předem stanovených podmínek a po dohodě s lektorem!!!
 

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Lekce zameškané vlastní vinou se nenahrazují.

Navrácení zaplaceného školného ze zdravotních důvodů je možné pouze na základě písemné lékařské zprávy a absence musí být delší než 3 týdny.
Dojde li ke zrušení kurzu ze strany RC bude vám navrácena plná částka po odečtení proběhlých lekcí.

ZPĚT